Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2011 skúška F plyny Rovinka 21 21  Nie

Komentár

o 12,45 hod.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2748 Vincent Beluško
2717 Radimír Beňovič
2820 Peter Brutovský
1097 Marek Grimplini
2710 Milan Hianik
2711 Vincent Holeščák
2865 Radoslav Ivanič
2753 Juraj Kislaň
2909 Ondrej Kiss
2754 Štefan Kolumber
2866 Martin Kosorin
2755 Norbert Kotian
2722 Štefan Kováč
2777 Jakub Maruniak
2778 Marian Maruniak
2765 Marián Panenko
2833 Róbert Papp
2835 Ján Svoreň
1128 Ján Ulrich
2768 Radoslav Vašiga Ing.
2841 Ladislav Žilla