Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. november 2021 skúška F plyny MobKlim 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10331 Ernest Šupčík