Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2022 skúška F plyny I, II Šamorín 6 7  Nie

Komentár

Online: Opakovaná skúška Na F plyny podľa Nariadenia 2016/2067

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10067 Gabriel Arbet Ing; PhD.
9717 Krisztián Ferenczi
9974 Miroslav Horvath Ing.
8494 Ľubomír Kršiak
9302 Lukáš Láclav Ing.
9234 Martin Varga
8492 Jozef Veinper