Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. marec 2023 školenie VTZ plynové Šamorín 15 15  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3968 Rastislav Bergendi Bc.
11106 Zdenka Bukovinová Mgr.
8865 Lukáš Dzurek
9059 Luboš Flandera Ing.
9061 Anton Heglas
10548 Ivan Jánoš
1616 Radoslav Kozák
8895 Dušan Nečas Ing.
2602 Peter Slávik
3857 Štefan Šušuk
11317 Ján Tomáň
11318 Ján Tomáň
8797 Jozef Tomáš Ing.
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.
10366 Marek Zabák