Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. február 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 10 2  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10207 Attila Gaál
10277 Balázs Szabó