Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. september 2022 školenie F plyny II Šamorín 30 19  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5494 Szilárd Ábrahám Ing
10930 Igor Babic
10821 Ján Benčík
10907 Viktor Boklakh
10652 Vladimír Bóna
10589 Filip Dvorák
10769 František Fecko Ing.
10909 Michal Jamrich
10878 Peter Jurga
10898 Marek Kňaze
10913 Ondrej Ollári
10899 Jozef Palovčák
10768 Martin Rolko Mgr.
3592 Miroslav Roxer
10894 Samuel Stas
10908 Kristián Szabó Bc.
10936 Aleš Šuster
10775 Jozef Tichý
10770 Peter Žufka Mgr.