Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. september 2022 školenie F plyny I Šamorín 30 30  Nie

Komentár

Školenie 4 dni na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10904 Alexander Babál ing
10557 Martin Brlík
11093 Marian Brondoš
8135 Tomáš Drgoňa
10769 František Fecko Ing.
10551 Samuel Fečko
10955 Igor Hajko
10778 Michal Holanský
10680 Miroslav Húlek
10889 Marek Hutlas
10906 Jozef Kamas
10931 Milan Kminiak Ing.
10905 Michal Kubala
10659 Róbert Kukučka Ing.
10751 Ján Ľubek
10558 Mário Mičo Ing.
10672 Peter Miščík Ing.
10957 Dominik Moncman
10556 Jaroslav Noskovič
10953 Martin Piesecký
10937 Rudolf Pôbiš
10884 Branislav Polák
10768 Martin Rolko Mgr.
10677 Tomáš Smrekovský
10891 Tomáš Straňák
10706 Marián Švehla
10954 Tomáš Szalai
10974 Martin Tvarožek Ing. PhD, MBA
11092 Dušan Vágo
10972 Marek Valigurčin Bc.