Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. apríl 2011 skúška F plyny MobKlim 0 4  Nie

Komentár

Školenie na Mob. klim.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2920 Stanislav Bartoš
2918 Dušan Deglovič
2945 Pavol Dobiaš
2919 Ján Matejčík