Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. júl 2022 skúška F plyny I Šamorín 16 16  Nie

Komentár

Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10758 Samuel Bača
9980 Michal Bednář
10182 Richard Chlebovec
10575 Róbert Frei
10171 Adrián Hajšo
10169 Mário Hudec
10162 Jaroslav Jurovaty
10576 Branislav Kuboši
10585 Adam Kučera
10161 Tomáš Lukačovič
10561 Rastislav Macej
10439 Igor Masár Techteam
8071 Martin Mochnáč
10578 Ján Pavčiak
10133 Michal Plevík Ing
10579 Alexander Szilvási