Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2022 skúška F plyny MobKlim 12 12  Nie

Komentár

PRE FIRMU PCA: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10684 Tomáš Beláčik
10688 Marek Dekan
10699 Martin Geško
10689 Tomáš Izakovič
10698 Miroslav Kalaš
10697 Maroš Lachký
10687 Ivan Májek
10685 Ján Makva
10690 Andrej Moravec
10686 Anton Škorvaga
10701 Simon Sládeček
10700 Róbert Vašíček