Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. jún 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4354 Zsolt Berta