Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. máj 2011 skúška F plyny I Štúrovo 21 13  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2926 Béla Kardos
2929 Pál Kerekes
2928 István Kiss
2845 Ákos Korbacska Dipl.Ing
2936 Károly Marton
2941 Attila Molnár
2940 Péter Müller
2932 Ferenc Nagy
2927 Zsolt Nyágai
2935 Csaba Sóti
2934 István Szabó
2923 Attila János Varga
2939 László Varga