Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. júl 2022 skúška F plyny MobKlim 17 17  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8936 Peter Bernadič
10291 Ivan Dávid
10841 Viktoria Dubovská
8930 Michal Gieci
10285 Oleksandr Horbach
10290 Samuel Hozlár
8935 Maroš Chalány
10293 Ľuboslav Koterec
10288 Ľubomír Kubina
10836 Ivana Kuderová
10851 Michal Lacena
10289 Vladimír Lazár
10837 Juraj Šmatlák
10833 Nada Vašková
10842 Ľubica Velčická
8934 Ladislav Vörös
10849 Ján Zajac