Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. máj 2011 skúška F plyny MobKlim Rovinka 42 11  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na MobKlim podľa Nariadenia č. 307/2008/ES

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2956 Tomáš Bednárik Mgr.
2951 Viliam Ciesarik
2946 Peter Ďurček
2955 Ľubomír Dvorský
2948 Miroslav Maňák
2950 Patrik Mihálik
2954 Vladimír Pekarčík
2949 Ivan Perbecký
2952 Michal Puček
2953 Andrej Susko
2957 Martin Tkáčik