Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. júl 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 2 2  Nie

Komentár

OPRAVNÁ skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4310 Dušan Bachratý
10888 Juraj Bojko