Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. máj 2011 skúška F plyny I Štúrovo 20 10  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3056 András Hornyák
3020 Gábor Kauker
3021 Mihály Kauker
3022 Péter Koroknai
3026 Csaba Mátrai
3028 Balázs Mód
3033 Gábor Nardai
3034 Péter Nesic
3035 László Pajor
3037 Tibor Plevza