Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. júl 2022 skúška F plyny II Šamorín 3 3  Nie

Komentár

OPRAVNÁ Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10678 Igor Gatial
10512 Miroslav Habara
10676 Ondrej Perašín