Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. január 2023 skúška F plyny I Šamorín 30 31  Nie

Komentár

Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11079 Imrich Babinčák
10971 Ondrej Baláž
10498 Ján Bruncko Ing.
11066 Lukáš Demjan
11060 Martin Dziacky
9175 Patrik Galdun
10955 Igor Hajko
10680 Miroslav Húlek
10548 Ivan Jánoš
10951 Lukáš Jurica
11096 Milan Kroták
11061 Patrik Kubala
10493 Martin Labuda
9174 František Laco
11080 Martin Merkovský
10957 Dominik Moncman
10997 Gábor Németh
11109 Jozef Novosádek
11094 Nicolas Ollé
9802 Ľubomir Orolin Ing.
9173 Patrik Pástor
10884 Branislav Polák
11239 Dávid Polos
11226 Jan Rusnak
11095 Martin Sala
11103 Rastislav Šelc
10820 Filip Slabecius
10818 Tomáš Šomko Mgr.
10891 Tomáš Straňák
10220 Andrej Troška
3979 Martin Valent Ing.