Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. február 2023 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 29 29  Nie

Komentár

Akredit.školenie a skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 2.-3.2. a 6.-8.2. školenie, 8.2. skúška

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9504 Juraj Antol Ing.
10264 Maroš Borič
11151 Michal Čerňava
10998 DANIEL DARGAJ ING
10710 Matúš Dendis
11100 Peter Filip Ing.
11154 Ján Gibľák Ing.
10778 Michal Holanský
9429 Martin Jaroš Ing.
9375 Andrej Kiš
1616 Radoslav Kozák
10659 Róbert Kukučka Ing.
11072 Peter Kulíšek Bc.
11091 Milan Líška
10751 Ján Ľubek
11098 František Maťaščík
3557 Rastislav Minčák Ing.
6669 Ondrej Nagy
11123 Ján Palkovič
6058 Marek Rapavý
11097 Zdeněk Růžička
11099 Martin Skladaný
10879 Marek Sluka
10818 Tomáš Šomko Mgr.
10189 Lukáš Štefánik
1478 Ján Suchý
2768 Radoslav Vašiga Ing.
11141 Mário Víťaz Ing.
7254 Pavol Zachara