Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. september 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 40 2  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3145 József Balogh
10920 Roland Urbán