Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. október 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11057 Roland Tibor Baricz