Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. december 2022 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 3 2  Nie

Komentár

LEN Opakovaná AKREDITOVANÁ skúška 3729 na tepelné čerpadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11068 Ján Kerpčár Bc
11078 Miroslav Vrabeľ Bc