Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2023 skúška F plyny I, II Štúrovo 11 11  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11346 Gergő Döbrösi
11366 Norbert Horváth
11369 Zoltán Jaskó
11368 Márk Kovács
9033 Zsigmond Kovács
11316 Tamás Marcis
11329 Axel Zsolt Matis
8450 András Németh
11367 Nikolasz Rajmund Radics
11365 Dániel Tóth
11374 Péter Vaskó