Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. jún 2011 skúška F plyny I Štúrovo 21 15  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I -II v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3140 Sándor Herczku
3132 Ernő István Horváth
3133 Károly Horváth
3135 József Hugl
3141 Dezső Karátsony
3128 Bálint Lantai
3124 Zoltán Ménkű
3129 János Pravetz
3136 Ferenc Solymári
3131 András Srám
3126 József Tóth
3137 Imre Turi
3138 György Vass
3127 Károly Zsebő
3142 Attila Zsíros