Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. jún 2011 skúška F plyny I Štúrovo 21 13  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I -II v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3161 Péter Horváth
3148 Ferenc Kiss
3155 Tamás Kiss
3143 Géza Paksi
3154 Sándor Rottenberger
3152 György Schik
3151 Imre Seres
3146 Miklós Sólyom
3160 András Szilágyi
3147 Emil Tikos
3149 Tamás Váci
3156 János Varga
3144 Zoltán Völcsey