Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2023 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 38 38  Nie

Komentár

ONLINE Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11830 Marek Adamec
11758 Igor Bafrnec
11902 Milan Basanda
11948 Dušan Bedlek SIBLINGS SK s.r.o.
11730 Adam Čech
11743 Michal Čenteš
11811 Jozef Dančák
11727 Ronald Dolinský
11903 Bystrík Dragula MBA
11745 Peter Drobena
11850 Juraj Ďurčo
11742 Oliver Ďurčo
11729 Peter Egl
11728 Igor Fabri
11831 Michal Filický
11754 Gábor Góč Bc.
11821 Marek Hertneki
11753 Michal Jakubský Ing.
11841 Jozef Jančich
11744 Milan Júnoš
11740 Jozef Jurica
11901 Tomáš Jurík
11904 Marcel Jusko
11747 Adam Kočíšek
11934 Filip Kollár
11974 Kamil Korenko
11731 Lukáš Lehota
11751 Martin Mago
2011 Peter Minarovič
11746 Marek Mizera
11726 Jaroslav Praslička
11658 Tomáš Raduly Peter
11699 Peter Šeliga
11897 Martin Šenitka
11759 Michal Valášik
11917 Jozef Vavrík
11920 Richard Žilinek Ing.
11840 Norbert Ziman