Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. máj 2023 školenie F plyny I, II Štúrovo 3 3  Nie

Komentár

LEN pre INSULMASTER - Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11518 Attila Benedek
11552 Gábor Nánási
7029 Gábor Vibihál