Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. jún 2023 skúška F plyny I, II Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Online: Skúšky chladenie a tepelné čerpadlá STU SjF ÚESZ letný semester 2023

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11656 Natalia Mária Potrokova