Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. august 2023 skúška F plyny I, II Štúrovo 16 16  Nie

Komentár

Pre firmu INSULMASTER - Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v MAĎARSKOM jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11927 Tamás Beleon
11910 Gábor Norbert Csomós
11911 Márk Farkas
11912 Vilmos Farkas
11913 Balázs László Ferenczi
11915 Norbert Ficsor
11916 Zsolt Kaufmann
11921 Gábor Kis
11922 Ádám Köles
11795 Gábor Mészáros
11794 István Németh
11923 József Poloznik
11924 Balázs Répási
11925 Roland Rigó
8320 Péter Székelyfi
11926 Leó Tibor Szemán