Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. január 2024 skúška F plyny II Šamorín 30 8  Áno

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12011 Ján Golecký
10171 Adrián Hajšo
8750 Zoltán Hodossy Ing.
12095 Ján Horvát
12081 Martin Kovár
12036 RICHARD MITRU
12097 Martin Šlauka Ing.
12110 Tomáš Šmida