Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. september 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 20  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I v Rovinke 7,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3304 Marek Baxa
3192 Vojtech Bodzáš
3274 Marek Bošanský
3213 Milan Hlavačka
3295 Ján Konček
3294 Michal Kopas
3286 Bronislav Kubiczek
2914 Dominik Melo
3180 Richard Migas
3211 Jozef Mydla
3315 Milan Ordzovenský
1046 Peter Pazúr
3259 Ivan Plevík
3340 Štefan Rozboril
3181 Peter Rus
3332 Ján Stefanka
3297 Zoltán Tárnok
3299 Zoltán Ulahel
3187 Peter Vaňo
3324 Tomáš Vaňo