Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. júl 2011 skúška F plyny MobKlim 5 2  Nie

Komentár

školenie a skúšky Mob.klim

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3193 Daniel Bali
3194 Adrián Kovár