Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. október 2024 skúška F plyny II Šamorín 20 16  Áno

Komentár

Predbežný termín - Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12253 Jaroslav Antolik
12436 Tomáš Cserepkai
12442 Ján Cyprich
12441 Filip Gera
12439 Vladimír Gontkovič
10934 Zdenko Gura
12321 Ladislav Horváth
12412 Miroslav Jakša
10679 Martin Ježík Ing.
12440 Andrej Krempaský
12287 Igor Lamoš
12411 Matúš Nagy
12131 Marián Omelka
12170 Marian Samek
11984 Milan Ťažký
12135 Peter Temniak