Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. október 2024 skúška F plyny II Šamorín 3 2  Áno

Komentár

IBA OPAKOVANÁ Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11677 Tomáš Jurčík
12276 Ján Sršeň