Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. september 2011 skúška F plyny Rozpúšťadlá Rovinka 0 1  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na fluórované rozpúšťadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly