Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. december 2011 skúška F plyny MobKlim Zlaté Moravce 21 4  Nie

Komentár

Školenie a skúška 19.12..2011 školenie a skúšky na ostatné kategórie (Mob klim, III.IV I skladník)

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1053 Miloš Ballo Ing.
2507 Jozef Bátora Ing.
1051 Ján Hvizdák
1043 Ľubomír Medera Ing.