Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. december 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 16  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I v Rovinke podľa Nariadenia 303/2008/ES

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3179 Maroš Bedenský Bc.
3484 Tomáš Hudec
3427 Ján Jankeje
3295 Ján Konček
3294 Michal Kopas
2830 Igor Mašek
2914 Dominik Melo
3180 Richard Migas
2466 Marián Mókus
3315 Milan Ordzovenský
3296 Miroslav Paška Ing.
2834 Jozef Pisklák
3462 Miroslav Tadiaľ
3463 Martin Vaňo
2863 Ivan Vengrin
3189 Juraj Vrtiel