Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. január 2012 skúška F plyny I Rovinka 40 21  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I a II v Rovinke o 7,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1076 Jozef Baluch
2513 Peter Barčák
2514 Ladislav Ďurčo
2545 Jozef Frlajz
2548 Miroslav Hiriak
3209 Patrik Hradský
1068 Ľuboš Hudec
3491 Juraj Kanás Mgr.
2519 Michal Kozický Ing.
3494 Milan Kozický Ing.
2525 Stanislav Michlík
2485 Martin Mikloš
2466 Marián Mókus
2470 Dušan Pavlík
2508 Peter Pócs
2867 Vladimír Polakovič
3281 Peter Reiprich
2516 Peter Sedliaček Bc.
3298 Miroslav Šimčo
3282 Tibor Šimko
2535 Peter Takáč