Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. december 2011 skúška F plyny II Rovinka 21 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3499 Peter Almási
3500 Tibor Andrássy
3489 Vladimír Bursa
3503 Maroš Hric
3329 Marián Kubíček