Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2012 školenie F plyny I Rovinka 63 39  Nie

Komentár

Školenie podľa Nariadenia 303/2008/ES v Rovinke kategória I

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3522 Ivan Beňo
3554 Lukáš Bernát Ing.
3616 Samuel Bokroš
3253 Igor Černý
3595 Marián Dvorščák
3559 Mário Fekete
3565 Michal Gašper Ing.
3555 Michal Gawron
3609 Pavel Gurník
3593 Radúz Hargaš
3569 Martin Havrilčák Ing.
3524 Ondrej Hogh
2886 Miroslav Hörik
3523 Ján Horvát
3207 Marek Jileček
3534 Miroslav Kasáč
3596 Martin Krajčovič
3336 Milan Kristek
3564 Vladimír Matejov
2856 Jaroslav Michalec
3557 Rastislav Minčák Ing.
3612 Ludovít Námešný
3556 Juraj Pajor
2793 Peter Pauček
3568 Ján Pjatrik
3547 Radovan Polák
3542 Tomáš Rajko Ing.
3558 Ladislav Šivár
3314 Ján Škapec
3316 Jozef Škapec
3243 Ivan Sopušek
3611 Peter Steranka
3553 Róbert Svítek Ing
3567 Marián Sýkora
3610 Gergely Takáč
3594 Juraj Tešlár
3572 Michal Tlach
3591 Matej Turiak
3521 Peter Uzsák