Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. apríl 2012 skúška F plyny II Rovinka 10 4  Nie

Komentár

skúška na F plyny kategória II

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3253 Igor Černý
3593 Radúz Hargaš
3568 Ján Pjatrik
3594 Juraj Tešlár