Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. február 2012 skúška F plyny MobKlim 3 3  Nie

Komentár

Školenie a skúšky mob.klim.iné VW

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3538 Jozef Infner
3541 Anton Karasec
3540 Michal Zelenák