Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. apríl 2012 skúška F plyny I Rovinka 21 17  Nie

Komentár

Skúšky na F plyny v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3616 Samuel Bokroš
3595 Marián Dvorščák
3609 Pavel Gurník
3207 Marek Jileček
3596 Martin Krajčovič
3620 Ivan Mrllák
3612 Ludovít Námešný
2793 Peter Pauček
3547 Radovan Polák
3542 Tomáš Rajko Ing.
3243 Ivan Sopušek
3611 Peter Steranka
3567 Marián Sýkora
3610 Gergely Takáč
3572 Michal Tlach
3591 Matej Turiak
3521 Peter Uzsák