Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. máj 2012 skúška F plyny MobKlim 1 1  Nie

Komentár

Školenie na Mob. klimu VW Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3662 Jozef Sopúch