Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. máj 2012 skúška F plyny MobKlim 20 17  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na Mob.klim.v hoteli Kolmanka, Kollarová 12, Prešov

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3677 Pavol Bakaľar
3665 Vladimír Čarda
3674 Juraj Dirga
3672 Zdenko Duplák
3595 Marián Dvorščák
3681 Patrícius Džugan
3691 Miroslav Ferenec
3673 Roman Galis
3666 Marcel Hasák
3689 Peter Henček Ing.
3690 Peter Horňák Ing.
3671 Marián Kravec
3670 Rastislav Lukáč
3676 Jozef Maša
3675 Vladimír Sabol
3667 Richard Slivka
3682 Radoslav Tarbaj