Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. jún 2012 skúška F plyny MobKlim 12 12  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na mob.klim. Kia Motors Slovakia 8,00 hod. Žilina

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3741 Martin Adamovský
3739 Pavol Čerňanský
3745 Ondrej Číž Ing.
3746 Peter Ďuriš Ing.
3742 Michal Jančo
3736 Peter Kasák
3743 Pavol Križňan
3740 Ladislav Malík
3747 Stanislava Masná Ing.
3737 Martin Perháč
3738 Peter Špánik
3744 Ľubomír Strýček