Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. jún 2012 skúška F plyny I Štúrovo 10 9  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3764 Szabolcs Hódi
3762 Patrik Horváth
3759 Tamás Kertesi
3763 László Körtvélyesi
3771 László Körtvélyesi
3766 Roland Resperger
3767 Roland Resperger
3761 Sándor Szalai
3760 Gábor Trexler