Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. marec 2010 skúška F plyny Rovinka 42 41  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1035 Martin Ali
1099 Miroslav Bachratý
1144 Roman Bachratý
1482 Jozef Bak
1206 Igor Bako
1605 Marian Breznen
1202 Miroslav Burdej
1491 Zoltán Fábry
1186 Ľuboš Gajdoš
1105 Radovan Hodás
1475 Ivo Janček
1543 Vladimír Karel
1188 Juraj Kička
1493 Vladimír Kramarčik
1036 Juraj Kulička
1474 Karol Ladoš
1490 Michal Lavrovič Ing
1198 Jozef Maňuch
1189 Jaroslav Marták
1084 Karol Martiniak
1148 Alexander Mikita
1190 Vladimír Mladý
1477 Jozef Novák
1412 Vladimír Obuch
1033 Roman Ondrejka
1032 Andrej Opatovský
1185 Peter Paliatka Peter
1196 Richard Schnierer
1480 Vladimir Sollár
1478 Ján Suchý
1161 Norbert Takáč
1496 Zoltán Telekes
1065 Daniel Trsťan
1488 Richard Ujházy
1399 Jozef Vendégh
1495 Ľudovít Vendégh
1476 Michal Vilhelmer
1195 Daniel Vőrős
1473 Michal Vrlík
1492 Ján Zimovčák
1611 Jaroslav Zöldfay