Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. december 2012 skúška F plyny I Rovinka 42 22  Nie

Komentár

skúšky na F plyny 1.12.2012 o 7,15 Hod

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3831 Andrej Bardák
3845 Ľubomír Bendík
3832 Slavomír Bodnár
3807 Jozef Budzák Mgr.
3837 Martin Burger
3849 Ondrej Cehula
3800 Martin Eliaš
3835 Marcel Fabian
3833 Marek Ficeri
3827 Ivan Frátrik
3794 Martin Hajdúch
3850 Radovan Harbáč
3210 Ján Harčár
3856 Ivan Hriančík Ing.
3294 Michal Kopas
3843 Matúš Martinec
3842 Anton Martinka
2914 Dominik Melo
3826 Jozef Náčin
3844 Richard Poklemba
3851 Miroslav Ročkai
3852 Jaroslav Ušiak