Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. december 2012 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 10 8  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3304 Marek Baxa
3698 Martin Garaj
3609 Pavel Gurník
3856 Ivan Hriančík Ing.
1015 Ján Pečimon
3259 Ivan Plevík
3701 Róbert Rehorčík Ing.
1078 Dušan Uriča